SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERS


Dr. Narendra Vaidya

Organizing Chair

Dr. Aadarsh Annapareddy

Co-Chairman

Dr. Mahesh Kulkarni

Dr. Abhijit Agashe


Dr. Rohit Luthra

Dr. Hrushikesh Saraf

Dr. Rakesh Patil

Dr. Ashish Suryawanshi


Dr. Pallav Bhatia

Dr. Satish Kale

Dr. Anoop Gadekar

Dr. Nilesh Kulkarni


Dr. Vikas Sonale

Dr. Anup Pachange

▣  Dr. Sohail Shaikh

▣  Dr. Ajinkya Deshpande

▣  Dr. Shyam Thakkar

▣  Dr. Pravin Narnawale

▣  Dr. Ashutosh Jadhav

▣  Dr. Mohit Kolhapure

▣  Dr. Shardul Soman

▣  Dr. Shyam Thakkar

▣  Dr. Sharad K. SalokheORGANIZING COMMITTEE MEMBERS


Ms. Ashwini Bhosale

Dr. Nidhi Nagar

Ms. Rajeshwari Badole

Ms. Shreya Dharphale


Dr. Suniel Kale